UAB „Neokon-Baltija“ dalyvauja tarptautinėse parodose


Nuo 2019 m. vasario mėn. UAB „Neokon Baltija“ įgyvendina projektą „Eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose “. Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti įmonę ir jos produkciją tarptautinėse specializuotose parodose, siekiant rasti naujų klientų, padidint įmonės eksporto apimtis, pardavimus ir pelną.

Projekto įgyvendinimo metu tarptautinėse parodose UAB „Neokon-Baltija“ demonstruos savo sukurtą produktą ir visa informaciją apie šį produktą – traukinio simuliatorių. Tokiu būdu įmonė bus geriau pasirengusi eksportuoti savo gaminamą produkciją užsienio rinkose. Šiuo metu pagrindinės UAB „Neokon-Baltija" veiklos sritys - simuliatorių ir mokymo įrangos, matavimo ir monitoringo įrangos, kompiuterinės įrangos, įskaitant informacinių technologijų paslaugas ir sprendimus, tiekimas, gamybos ir aptarnavimas Baltijos valstybėse, nukreipiant dėmesį į Rytų Europos ir NVS šalis. Savo klientams įmonė gali pasiūlyti kompleksinius sprendimus, pradedami nuo kruopštaus klientų poreikių išaiškinimo iki įrangos tiekimo, montavimo, darbuotojų mokymo, garantinio ir pogarantinio aptarnavimo. Pagrindinė problema, dėl kurios buvo pradėtas projektas – strateginis įmonės tikslas didinti pardavimus eksporto rinkose, taip pat neišnaudoti gamybos pajėgumai. Įmonei reikalingi tiesioginiai pardavimo kanalai, iš kurių vienas efektyviausių – dalyvavimas specializuotose tarptautinėse parodose ir įmonės produkcijos pristatymas potencialiems klientams. Projekto veikla – dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose pristatant įmonės produkciją. Projekto metu (2019-2020 m) iš viso bus dalyvaujama 8 tarptautinėse parodose tikslinėse eksporto rinkose.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto pavadinimas – UAB „Neokon-Baltija“eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.
Projekto vykdytojas – UAB „Neokon-Baltija“.
Bendra projekto vertė – 84 888,00 Eur
Skirtas finansavimas – 42 444,00 Eur (iš Europos regioninės plėtros fondo)
Įgyvendinimo vieta – Vilnius.
Projekto vykdymo pradžia – 2019-02-20
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-09-22

UAB „Neokon-Baltija“ dalyvauja tarptautinėse parodose


Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. UAB „Neokon Baltija“ įgyvendina projektą „Eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose “. Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti įmonę ir jos produkciją tarptautinėse specializuotose parodose, siekiant rasti naujų klientų, padidint įmonės eksporto apimtis, pardavimus ir pelną.

Projekto įgyvendinimo metu tarptautinėse parodose UAB „Neokon-Baltija“ demonstruos savo sukurtą produktą ir visa informaciją apie šį produktą – traukinio simuliatorių. Tokiu būdu įmonė bus geriau pasirengusi eksportuoti savo gaminamą produkciją užsienio rinkose.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto pavadinimas – UAB „Neokon-Baltija“ Eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.
Projekto vykdytojas – UAB „Neokon-Baltija“.
Bendra projekto vertė – 42 947,00 Eur
Skirtas finansavimas – 21473,50 Eur (iš Europos regioninės plėtros fondo)
Įgyvendinimo vieta – Vilnius.
Projekto vykdymo pradžia – 2016-09-20.
Projekto vykdymo pabaiga – 2018-09-23.


UAB „Neokon-Baltija“ vykdo MTEP siekiant padidinti įmonės inovacinį bei ekonominį potencialą


Nuo 2018 m. birželio mėn. UAB „Neokon Baltija“ įgyvendina projektą „ MTEP vykdymas siekiant padidinti įmonės inovacinį bei ekonominį potencialą“. Pagrindinis projekto tikslas – geležinkelio transporto srautų organizavimui (prognozavimui), modeliavimui, vizualizavimui ir įvairaus tipų lokomotyvų matematinio dinaminio judėjimo simuliavimui skirtų programinių bei fizinių prototipų sukūrimas.

Kadangi UAB „Neokon Baltija“ sumanių transporto sistemų bei jų produktų, sukurtų, naudojant pažangias informacines ir ryšių technologijas, taikymas transporto paslaugų ir logistikos sektoriuose gali turėti didelės įtakos Lietuvos, kurioje geležinkelio transportas yra vienas iš svarbiausiu ūkio sektorių, ekonomikai. Šiuo metu didžiausias iššūkis įmonei - pasitelkiant inovatyviais matematiniais algoritmais sukurti produktų liniją skirtą mašinistų mokymams, kuri lengvai ir efektyviai leistų automatiškai tiesti (virtualizuoti bei vizualizuoti) realių geležinkelių kelių žemėlapius skaitmeninėje erdvėje kartu integruojant visus signalizacijos, energetikos, saugumo, aplinkos ir kitus geografinius elementus bei užtikrinant dirbtinio intelekto pagalba šių elementų tarpusavio sąveiką. Siekiant įveikti minėtus iššūkius bei sukurti inovatyvius produktus, UAB „Neokon Baltija“ inicijuoja projektą ES paramai gauti. Šio projekto esmė - inovatyvių geležinkelio kelių bei jų supančios aplinkos elementų virtualizavimo, vizualizavimo bei elektroninių transporto maršrutų ir transporto priemonių virtualioje erdvėje veiklos procesų ir taisyklių modeliavimas bei simuliacijos algoritmų bei programinių modulių kūrimas.

Projekte numatoma vykdyti MTEP veiklas bei plėsti esamą įmonės MTEP infrastruktūrą.

Projekto pavadinimas – MTEP vykdymas siekiant padidinti įmonės inovacinį bei ekonominį potencialą
Projekto vykdytojas – UAB „Neokon-Baltija“.
Bendra projekto vertė – 631 030,54 EUR
Skirtas finansavimas – 399 967,51 EUR (iš Europos regioninės plėtros fondo)
Įgyvendinimo vieta – Visaginas.
Projekto vykdymo pradžia – 2018-06-08.
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-06-07.