UAB „Neokon-Baltija“ dalyvauja tarptautinėse parodose


Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. UAB „Neokon Baltija“ įgyvendina projektą „Eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose “. Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti įmonę ir jos produkciją tarptautinėse specializuotose parodose, siekiant rasti naujų klientų, padidint įmonės eksporto apimtis, pardavimus ir pelną.

Projekto įgyvendinimo metu tarptautinėse parodose UAB „Neokon-Baltija“ demonstruos savo sukurtą produktą ir visa informaciją apie šį produktą – traukinio simuliatorių. Tokiu būdu įmonė bus geriau pasirengusi eksportuoti savo gaminamą produkciją užsienio rinkose.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto pavadinimas – UAB „Neokon-Baltija“ Eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.
Projekto vykdytojas – UAB „Neokon-Baltija“.
Bendra projekto vertė – 42 947,00 Eur
Skirtas finansavimas – 21473,50 Eur (iš Europos regioninės plėtros fondo)
Įgyvendinimo vieta – Vilnius.
Projekto vykdymo pradžia – 2016-09-20.
Projekto vykdymo pabaiga – 2018-09-23.